Služby

Ponúkame Vám služby v rámci lesníctva a ťažby dreva:

  • výruby porastov
  • výruby náletových drevín v ochranných pásmach líniových stavieb ,vrátane ich rozširovaní.