O nás

Sme spoločnosť sídliaca na východnom Slovensku, ktorá vznikla v roku 2007 a prioritne sa zaoberá odstraňovaním, výrubom drevín a krov v ochranných pásmach líniových stavieb. Väčšinový podiel na prácach tvoria výrezy drevín v ochranných pásmach energetických zariadení NN,VN,VVN 22 kV – 400kV.

 

Poslanie spoločnosti

Poskytovanie služieb v oblasti vykonávania výrubov drevín a realizácii pomocných stavebných prác v ochranných pásmach líniových stavieb v súlade s požiadavkami a očakávaniami zainteresovaných strán.